Ostrůvek

Řešení ostrůvku svislým a vodorovným značením